Cviky na trávenie

cviky-na-travenie

Máte problémy s trávením? Tu je pár jednoduchých cvikov z jógy. Zlepšenie peristaltiky čriev, stimulácia trávenia, pôsobenie proti plynom a na ich vypudenie. Cviky pomáhajú vytlačiť nadbytočný plyn z tráviaceho traktu a tak zlepšujú celkovú ohybnosť tela.

Vat mukta ásany proti plynatosti a na trávenie

Celá séria zaberie cca 30 minút, úplný účinok majú, keď sa cvičia ako celok a v uvedenom poradí; v jóge netreba telo prepínať, cvičenie nasilu by nemalo žiaden účinok, preto počet opakovaní každého cviku záleží od kondície daného človeka, postupne pri pravidelnom cvičení možno zvyšovať; medzi jednotlivými cvikmi je možné si oddýchnuť vo východzej pozícii pár dychov.

Ľah na chrbte

  1. krúženie nohou – pokrčiť nohy v kolenách, postaviť chodidlá na zem pred zadkom, jednu nohu mierne nadvihneme nad zemou a opisujeme veľké kruhy v bedrovom kĺbe – niekoľkokrát oboma smermi, potom druhou nohou to isté

  1. bicyklovanie – v ľahu na chrbte, nohy vystreté zdvíhame do pravého uhla s nádychom, s výdychom nohy ohneme k hrudníku a pomaly ťaháme nad podložkou do vystretia opakujeme niekoľkokrát a potom zacvičíme opačným smerom – s výdychom nohy pokrčíme a pritiahneme k hrudníku a s nádychom ich vystrieme do pravého uhla s trupom a pomaly pokladáme vystreté na podložku – niekoľkokrát

  1. priťahovanie kolena k čelu – s nádychom vystrieme ruky za hlavou a s výdychom zdvíhame trup, ruky a jednu nohu ohnutú v kolene, pričom sa čelom dotkneme kolena a rukami objímeme nohu pod kolenom – niekoľkokrát; zacvičíme na druhú nohu; môžeme aj s oboma nohami naraz

 1. kolíska – pritiahneme ohnuté nohy k hrudníku, rukami objímeme kolená, hlava ostane na zeme a kolíšeme celým telom sprava doľava – otáča sa aj hlava, celý trup až sa kolená dotknú zeme a na druhú stranu – niekoľkokrát
 2. kolíska spredu dozadu – čupneme si, pritiahneme kolená k hrudníku, rukami objímeme kolená a hlavu pritiahneme ku kolenám a kolíšeme sa spredu dozadu – na zem až sa krčná chrbtica dotkne zeme a naspäť do drepu, niekoľkokrát

Sed s vystretými nohami

  1. mlynček – vystrieme ruky pred sebou, predkloníme sa s vystretou chrbticou dopredu a robíme veľké kruhy, krúžime v páse – vyťahujeme sa z bedrovej chrbtice dopredu s rovnou chrbticou, doľava, dozadu (chrbtica vystretá), a doprava – niekoľkokrát; a opačným smerom

  1. veslovanie – predkloníme sa – ruky ťaháme popri vonkajšej strane stehien, vystierame trup a ruky vzpažíme hore, zakláňame sa, pritiahneme lakte k hrudníku a znova sa predkláňame a posúvame vystreté ruky pozdĺž stehien – niekoľkokrát a opačným smerom – akoby sme veslovali v člne

  1. loďka – predpažíme – prsty prepletieme, pomaly sa zakláňame dozadu s vystretou chrbticou a zároveň zdvíhame vystreté nohy od podložky, nájdeme ťažisko, polohu držíme len na zadku – zapájame brušné svalstvo – výdrž niekoľko dychov

Drep

  1. bobek – čupneme si, nohy naširoko od seba, stojíme na celej šľape, prsty na nohách smerujú šikmo von, rovná chrbtica, ruky zdvihneme nad hlavu, spojíme, prepletieme prsty, dlaňami nad hlavou, lakte ohnuté – smerom do strán a vydržíme niekoľko dychov

  1. žaba – čupneme si rovnakým spôsobom – ruky spojíme dlaňami k sebe, lakte zatlačíme do kolien z vnútornej strany, s nádychom chrbtica vystretá, hlava mierny záklon, pohľad do stropu, lakte tlačíme do kolien, rozťahujeme nimi nohy od seba a s výdychom sa vyhrbíme, ruky natiahneme pred seba a hlavu zvesíme medzi ruky – niekoľkokrát

  1. čupneme si rovnakým spôsobom, dlane dáme pod päty – dlaň sa opiera o pätu znútra, s nádychom vystretá chrbtica, hlava záklon, pohľad do stropu, lakte tlačia do kolien a rozťahujú nohy, s výdychom sa postavíme a vyvesíme hlavu a trup v predklone, ruky ostanú pod pätami – niekoľkokrát; pohyb vychádza z bedrovej chrbtice (toto cvičenie opravuje chybné držanie panvy)